Points CSGOPoints.com🎄

Knife


★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Field-Tested)
68500 Points
★ Navaja Knife | Slaughter (Factory New)
★ Navaja Knife | Slaughter (Factory New)
12199 Points
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
20807 Points
★ StatTrak™ Talon Knife | Scorched (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Talon Knife | Scorched (Battle-Scarred)
21436 Points
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
36818 Points
★ Falchion Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Freehand (Field-Tested)
13550 Points
★ Bayonet | Stained (Well-Worn)
★ Bayonet | Stained (Well-Worn)
22019 Points
★ Gut Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Gut Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
9293 Points
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Well-Worn)
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Night (Well-Worn)
55000 Points
★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)
★ StatTrak™ Karambit | Crimson Web (Well-Worn)
64194 Points
★ Shadow Daggers | Scorched (Factory New)
★ Shadow Daggers | Scorched (Factory New)
19189 Points
★ StatTrak™ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
14977 Points
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Damascus Steel (Well-Worn)
★ StatTrak™ Shadow Daggers | Damascus Steel (Well-Worn)
12569 Points
★ Navaja Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ Navaja Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
6934 Points
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
13231 Points
★ StatTrak™ Talon Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Talon Knife | Slaughter (Minimal Wear)
57785 Points
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Night Stripe (Well-Worn)
36157 Points
★ Falchion Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Freehand (Minimal Wear)
15444 Points
★ Bayonet | Tiger Tooth (Factory New)
★ Bayonet | Tiger Tooth (Factory New)
48044 Points
★ Gut Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
7884 Points
★ StatTrak™ Karambit | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Karambit | Damascus Steel (Battle-Scarred)
72445 Points
★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Talon Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
25476 Points
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Night Stripe (Field-Tested)
11715 Points
★ StatTrak™ Ursus Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ StatTrak™ Ursus Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
11294 Points
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Skeleton Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
22582 Points