Points CSGOPoints.com

Knife


★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
42851 Points
★ Shadow Daggers | Freehand (Field-Tested)
★ Shadow Daggers | Freehand (Field-Tested)
15578 Points
★ Butterfly Knife | Scorched (Well-Worn)
★ Butterfly Knife | Scorched (Well-Worn)
82290 Points
★ Huntsman Knife | Stained (Field-Tested)
★ Huntsman Knife | Stained (Field-Tested)
18772 Points
★ StatTrak™ Falchion Knife | Scorched (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Scorched (Battle-Scarred)
21497 Points
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New)
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New)
143084 Points
★ StatTrak™ Bayonet | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Bayonet | Slaughter (Factory New)
121744 Points
★ Stiletto Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Stiletto Knife | Rust Coat (Well-Worn)
31713 Points
★ StatTrak™ Paracord Knife
★ StatTrak™ Paracord Knife
36468 Points
★ Shadow Daggers | Freehand (Minimal Wear)
★ Shadow Daggers | Freehand (Minimal Wear)
17039 Points
★ Huntsman Knife | Stained (Minimal Wear)
★ Huntsman Knife | Stained (Minimal Wear)
21667 Points
★ StatTrak™ Falchion Knife | Scorched (Field-Tested)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Scorched (Field-Tested)
16684 Points
★ Bowie Knife | Slaughter (Factory New)
★ Bowie Knife | Slaughter (Factory New)
46595 Points
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)
88265 Points
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
20380 Points
★ Stiletto Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
74899 Points
★ StatTrak™ Paracord Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
★ StatTrak™ Paracord Knife | Boreal Forest (Field-Tested)
17161 Points
★ Shadow Daggers | Freehand (Well-Worn)
★ Shadow Daggers | Freehand (Well-Worn)
16252 Points
★ Butterfly Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Butterfly Knife | Slaughter (Field-Tested)
179999 Points
★ Huntsman Knife | Stained (Well-Worn)
★ Huntsman Knife | Stained (Well-Worn)
18632 Points
★ StatTrak™ Falchion Knife | Scorched (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Scorched (Minimal Wear)
17500 Points
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
60250 Points
★ StatTrak™ Bowie Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Bowie Knife | Slaughter (Factory New)
48146 Points
★ Navaja Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Navaja Knife | Blue Steel (Field-Tested)
11718 Points
★ Stiletto Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
30891 Points