Points CSGOPoints.com

Knife


★ StatTrak™ Stiletto Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Fade (Factory New)
100857 Points
★ Classic Knife | Stained (Well-Worn)
★ Classic Knife | Stained (Well-Worn)
15871 Points
★ Survival Knife
★ Survival Knife
24144 Points
★ Falchion Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Urban Masked (Field-Tested)
10192 Points
★ M9 Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ M9 Bayonet | Blue Steel (Battle-Scarred)
65312 Points
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred)
126500 Points
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested)
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested)
36800 Points
★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear)
122130 Points
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Field-Tested)
12070 Points
★ Bowie Knife | Tiger Tooth (Factory New)
★ Bowie Knife | Tiger Tooth (Factory New)
23310 Points
★ Ursus Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
★ Ursus Knife | Night Stripe (Minimal Wear)
17043 Points
★ Classic Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Classic Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
12900 Points
★ Survival Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
★ Survival Knife | Blue Steel (Battle-Scarred)
12688 Points
★ Falchion Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Urban Masked (Minimal Wear)
11915 Points
★ StatTrak™ Flip Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Flip Knife | Slaughter (Minimal Wear)
56329 Points
★ Bowie Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Blue Steel (Well-Worn)
12469 Points
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested)
103043 Points
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
115000 Points
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Ultraviolet (Well-Worn)
12782 Points
★ Ursus Knife | Stained (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Stained (Field-Tested)
15083 Points
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
21570 Points
★ Classic Knife | Urban Masked (Factory New)
★ Classic Knife | Urban Masked (Factory New)
32311 Points
★ Survival Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Survival Knife | Blue Steel (Field-Tested)
13800 Points
★ StatTrak™ Survival Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Survival Knife | Blue Steel (Field-Tested)
19028 Points
★ Falchion Knife | Urban Masked (Well-Worn)
★ Falchion Knife | Urban Masked (Well-Worn)
10518 Points