Points CSGOPoints.com

Sniper Rifle


G3SG1 | Safari Mesh (Factory New)
G3SG1 | Safari Mesh (Factory New)
749 Points
G3SG1 | Safari Mesh (Well-Worn)
G3SG1 | Safari Mesh (Well-Worn)
92 Points
AWP | Phobos (Well-Worn)
AWP | Phobos (Well-Worn)
254 Points
G3SG1 | Scavenger (Battle-Scarred)
G3SG1 | Scavenger (Battle-Scarred)
30 Points
G3SG1 | Scavenger (Factory New)
G3SG1 | Scavenger (Factory New)
94 Points
AWP | Exoskeleton (Minimal Wear)
AWP | Exoskeleton (Minimal Wear)
190 Points
G3SG1 | Digital Mesh (Battle-Scarred)
G3SG1 | Digital Mesh (Battle-Scarred)
10 Points
SCAR-20 | Splash Jam (Field-Tested)
SCAR-20 | Splash Jam (Field-Tested)
500 Points
SSG 08 | Fever Dream (Factory New)
SSG 08 | Fever Dream (Factory New)
167 Points
SSG 08 | Fever Dream (Well-Worn)
SSG 08 | Fever Dream (Well-Worn)
61 Points
StatTrakā„¢ AWP | Capillary (Field-Tested)
StatTrakā„¢ AWP | Capillary (Field-Tested)
91 Points
Souvenir G3SG1 | Desert Storm (Battle-Scarred)
Souvenir G3SG1 | Desert Storm (Battle-Scarred)
11 Points
Souvenir G3SG1 | Desert Storm (Minimal Wear)
Souvenir G3SG1 | Desert Storm (Minimal Wear)
75 Points
Souvenir G3SG1 | Jungle Dashed (Battle-Scarred)
Souvenir G3SG1 | Jungle Dashed (Battle-Scarred)
1410 Points
Souvenir G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear)
Souvenir G3SG1 | Jungle Dashed (Minimal Wear)
600 Points
SSG 08 | Hand Brake (Field-Tested)
SSG 08 | Hand Brake (Field-Tested)
63 Points
SCAR-20 | Stone Mosaico (Minimal Wear)
SCAR-20 | Stone Mosaico (Minimal Wear)
72 Points
StatTrakā„¢ SCAR-20 | Assault (Minimal Wear)
StatTrakā„¢ SCAR-20 | Assault (Minimal Wear)
28 Points
G3SG1 | Flux (Minimal Wear)
G3SG1 | Flux (Minimal Wear)
1165 Points
SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested)
SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested)
605 Points
SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred)
SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred)
617 Points
AWP | Fever Dream (Battle-Scarred)
AWP | Fever Dream (Battle-Scarred)
618 Points
Souvenir SCAR-20 | Sand Mesh (Minimal Wear)
Souvenir SCAR-20 | Sand Mesh (Minimal Wear)
30 Points
SSG 08 | Death's Head (Field-Tested)
SSG 08 | Death's Head (Field-Tested)
512 Points
StatTrakā„¢ SSG 08 | Death's Head (Factory New)
StatTrakā„¢ SSG 08 | Death's Head (Factory New)
1595 Points